Un raport de Ruth Fainlight, 1969

[“Un raport” de Ruth Fainlight 1969, poezie publicată în antologia Ţinându-ţi cele Opt Mâini şi citată de Seo-Young Chu în Visează metaforele somnul literal?  O teorie ştiinţifico-fantastică a reprezentării]

 

Pentru primii zece ani m-am prăbuşit

În imensitatea spaţiului şi nu am trecut pe lângă nici o stea.

….

Undeva la început am murit.

În pustietatea costumului metalic

Dumnezeu a căzut cu mine.

Atunci am lăsăt asemenea gânduri în urma mea

Ori deasupra, ori sub, mine

Am pierdut cunoştinţa de Dumnezeu şi timp simultan

Si m-am apropiat de prima stea.

Dar costumul meu nu ardea, şi am continuat să cad.

 

Cât de multe stele, câţi ani-lumină au trecut

Când pentru întâia oară am ştiut că nimic nu mă mai mântuie?

Nimic şi nimic, înafară şi înăuntru:

Aceeaşi ţesătură de gânduri şi costum metalic.

Clipe în expansiune,

Poate peste o eternitate, primul gând.

Eram nemişcat. Stelele fugeau de mine

Si tîrau spaţiul după ele.

Costumul meu gol putea fi casa lui Dumnezeu

Ale cărui cusături sudate ar putea dura o veşnicie.


 

A report [by Ruth Fainlight, anthologized in Holding Your Eight Hands, 1969]

 

For the first ten years I fell

Through enormous space and did not pass one star.

Somewhere early on I died.

In the emptiness of my metalled suit

God fell with me.

Then I left such thoughts behind.

Or above, or below, me

Lost awareness of God and time simultaneously

And approached the first star.

But my suit did not burn, so I kept falling.

 

How many stars, how many light-years later

When I first knew nothing would be my salvation?

Nothing and nothing, outside and inside:

The same fabric of thoughts and metal suit.

Through expanding instants,

Perhaps an aeon, I had my first idea.

I was not moving. Stars fled from me.

And dragged space with them.

My vacant suit could be the home of God

Whose welded seams might last forever.

 

 

 

Advertisements

Starea Umanităţii în 2017 de Konstantin Tsiolkovski (din Calea către stele / Dincolo de Pământ)

img_20170210_1204072

În Afara Pământului de Konstantin Tsiolkovski e tradusă în română în două părţi: numărul 120 si 121 din vestita colecţie de Povestiri Ştiinţifico-Fantastice. Aicia am încercat o traducere a capitolului 34 din lb engleză. Traducerea din rusă e făcută de Air Force Foreign Technology Division într-un document datat 24 Noiembrie 1966 intitulat: Path to The Stars Collection of Science-Fiction Works by K. E. Tsiolkovsky (Calea către stele). Acesta este probabil originalul din care a fost extras fragmentul În Afara Pămăntului (Beyond the Earth p 155) cred – prezent integral în culegerea asta de texte a cărui orginal e publicat în limba rusă la Moscova în 1960.

34. Starea Umanităţii în 2017*

Cum era pământul nostru în anul 2017, anul când are loc povestirea noastră?

Pe tot pământul exista un singur început: congresul, format din membri reprezentanţi aleşi din toate statele. Congresul existase deja de mai mult de 70 de ani şi rezolvase toate chestiunile şi problemele umanităţii. Războiele erau imposibile. Neînţelegerile dintre oameni erau rezolvate cu mijloace paşnice. Armatele erau în numar foarte limitat. Defapt, toate erau armatele muncii. Populaţia ca urmare a condiţiilor de bunăstare din ultimii 100 de ani se triplase. Comerţul, tehnologia, arta şi agricultura  au obţinut succese semnificative. Dirijabile uriaşe de metal, ridicând mii de tone, comunicau şi transportau bunuri în mod convenabil şi la preţ redus.

Foarte benefice au fost uriaşele nave spaţiale, care transportau încărcături ieftine de copaci, cărbune, metale şi aşa mai departe purtate de curenţii aerieni, aproape pe degeaba. Aeronavele erau folosite mai ales pentru transferul rapid a unui număr mic de pasageri sau cargouri preţioase; cel mai des utilizate erau avioanele de 1 sau 2 persoane.

Umanitatea mărşăluia în mod paşnic pe calea progresului. Cu toate astea, creşterea rapidă a populaţiei pune probleme tuturor gânditorilor şi liderilor din această vreme. Posibilitatea cuceririlor tehnologice şi a utilizării deşerturilor lumii a fost luată în considerare cu mult timp în urma, – cu mai mult de 100 de ani în urma. În 1903, un gânditor rus a scris o operă serioasă pe tema asta şi a dovedit matematic, pe baza datelor ştiintifice din acea perioadă, posibilitatea completă a colonizarii sistemului solar. Dar aceste idei au fost aproape uitate, şi numai grupul nostru de oameni de ştiinţă le-a trezit la viaţă şi le-a pus parţial în practică.


*text scris inainte de Revolutia de la 1917

 

State of Humanity in 2017*

What was our Earth like in the year 2017, in which our story is set?

On all Earth there was one beginning: congress, consisting or elective representatives from all states. It had existed already more than 70 years and resolved all questions concerning humanity. Wares were impossible. Misunderstandings between people were settled by peaceful means, Armies were very limited. Actually, those were armies of labor. Popularion, with happy enough conditions in the last one hundred years, was trebled. Trade, technology, art, and agriculture attained significant success. Huge  metallic dirigible, lifting thousand of tons, communicated, transported goods conveniently and inexpensively.

Especially beneficial were the huge air ships, sending inexpensive loads, such as trees, coal, metals, and so fort downstream with the wind almost for nothing. Aircraft served for especially fast transfer of small number of passengers or precious cargo. the most commonly used were airplanes for one or two persons.

Humanity marched peaceful on the path of progress. However, fast growth of population forced all thinking people and rulers concern.

Ideas regarding the possibility of technical conquest of use or world deserts were considered long ago, – still more than one hindered years ago. In 1903, one Russian thinker wrote a serious work on this matter and proved mathematically, on the basis of the scientific data of that time, the complete possibility of settlement of solar system. But these ideas were almost forgotten, and only our company of scientists revived them and partly carried them out.


*written prior to the Revolution of 1917