Un raport de Ruth Fainlight, 1969

[“Un raport” de Ruth Fainlight 1969, poezie publicată în antologia Ţinându-ţi cele Opt Mâini şi citată de Seo-Young Chu în Visează metaforele somnul literal?  O teorie ştiinţifico-fantastică a reprezentării]

 

Pentru primii zece ani m-am prăbuşit

În imensitatea spaţiului şi nu am trecut pe lângă nici o stea.

….

Undeva la început am murit.

În pustietatea costumului metalic

Dumnezeu a căzut cu mine.

Atunci am lăsăt asemenea gânduri în urma mea

Ori deasupra, ori sub, mine

Am pierdut cunoştinţa de Dumnezeu şi timp simultan

Si m-am apropiat de prima stea.

Dar costumul meu nu ardea, şi am continuat să cad.

 

Cât de multe stele, câţi ani-lumină au trecut

Când pentru întâia oară am ştiut că nimic nu mă mai mântuie?

Nimic şi nimic, înafară şi înăuntru:

Aceeaşi ţesătură de gânduri şi costum metalic.

Clipe în expansiune,

Poate peste o eternitate, primul gând.

Eram nemişcat. Stelele fugeau de mine

Si tîrau spaţiul după ele.

Costumul meu gol putea fi casa lui Dumnezeu

Ale cărui cusături sudate ar putea dura o veşnicie.


 

A report [by Ruth Fainlight, anthologized in Holding Your Eight Hands, 1969]

 

For the first ten years I fell

Through enormous space and did not pass one star.

Somewhere early on I died.

In the emptiness of my metalled suit

God fell with me.

Then I left such thoughts behind.

Or above, or below, me

Lost awareness of God and time simultaneously

And approached the first star.

But my suit did not burn, so I kept falling.

 

How many stars, how many light-years later

When I first knew nothing would be my salvation?

Nothing and nothing, outside and inside:

The same fabric of thoughts and metal suit.

Through expanding instants,

Perhaps an aeon, I had my first idea.

I was not moving. Stars fled from me.

And dragged space with them.

My vacant suit could be the home of God

Whose welded seams might last forever.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s