concept: Shipwreck Cosmologies 2017 (RO/EN)

COZZZMONAUTICA _ 2017 _Shipwreck Cosmologies

(for English translation scroll down)

Charles Stross descrie în Accelerando (2005) cum întreaga galaxie se umple de resturile și ruinele unor civilizații super-inteligente moarte sau muribunde: “huruiala în pustie a datelor degenerate, comprimate în fractali, și a proceselor post-conştiente încetinite, oricât de mult spațiu de stocare ar sacrifica în schimbul puterii de procesare.”

În Dark Eden (2014), Chris Beckett ne relatează o povestire apocrifă, o nouă geneză de pe o planetă fără soare unde viața e bioluminescentă și strălucește în întunericul veșnic unde prima pereche incestuoasă de fondatori dă naștere unei umanități eșuate și abandonate de cei de acasă. Legi, cântece, conflicte, descoperiri, tradiții, superstiții, explicații despre univers amintesc vag de fragmente de trecut și tehnologii uitate, de pe un pământ imposibil de atins: mașini, jucării de lemn cu roți, tastaturi de calculator din lemn cioplit inexplicabile și sfinte, povesti si porunci provenite de la prima Mamă.

Haideți să speculăm împreună ce fel de universuri stranii și ce cosmogonii răsar la bordul imenselor epave ruginite, trimise către alte lumi și eșuate la de mii de ani lumină distanță pe planete îndepărtate.

Ce fel de explicații despre lume apar și dispar atunci când eşuăm pe malul oceanului cosmic (Carl Sagan)?

Și dacă asta nu e de ajuns, atunci haideți să considerăm că și aici jos pe nava spaţială Pământ (Spaceship Earth) suntem tot niște exilați planetari, eșuați out-of-Africa după mii și mii de ani de migrație.

 

cozzzzzzzmonautica oferă: educație alternativă, documentare, praf stelar, sunete siderale, colaborări fructuoase între știință și artă și reunește pe toți cei pasionați de explorare spațială, iubitori de SF și pe toți cei interesați de originile și istoria universului. Din 2006 cozzzzzzzmonautica te poartă lin într-un zbor imaginar prin univers și urzește un cântec de leagăn care însoțește orice lansare spre exo-planete, găuri negre și galaxii îndepărtate. cozzzzzzzmonautica construiește și imaginează rachete în muzee, case, clinici, observatoare astronomice și alte spații primitoare. cozzzzzzzmonautica nu caută exploatarea cu orice preț a zăcămintelor orbitale și nici terraformarea forțată a lumilor neexplorate. cozzzzzzzmonautica menține aici pe Pământ fiorul cosmic și setea de cunoaștere cu privirea ațintită spre cerul înstelat al nopții, în inima orașelor unde orbiți de lumină, uităm că ne aflăm undeva pe unul din brațele Căii Lactee.

Charles Stross describes in Accelerando (2005) how the entire galaxy gets filled up with the remains and ruins of dead or dying super-intelligent civilizations: “a howling wilderness of degenerate data, fractally compressed, postconscious processes running slower and slower as they trade storage space for processing power”.

In Dark Eden (2014) Chris Becket transmits an apocryphal story, a new genesis on a planet without sun where chemosyntethic life forms bioluminesce and shimmer in the eternal darkness where the first incestuous founding couple gives birth to a new shipwrecked humanity, forlorn and abandoned by its earthly kin. Laws, songs, conflicts, discoveries, traditions, superstitions, explanations about the universe are all vaguely reminiscent of fragmentary pasts and forgotten technologies from an unattainable earth: cars, wooden toys on wheels, computer keyboards made out of wooden boards have become unexplainable and holy relics, legends and warning tales handed down from first Mother.

Let’s speculate together what kind of strange universes and new cosmogonies will spring up on-board the huge, rusty interstellar vessels, sent from another world and shipwrecked thousands of light-years away on the shores of distant exoplanets.

What explanations about the world come up and disappear whenever we are drift away from our cosmic shore?

And if this is not enough, let’s all consider that here, down below, on wrecked Earth (Spaceship Earth) we are planetary exiles, stranded out-of-Africa after thousands and thousands of years of migration.

 

cozzzzzzzzzzmonautica offers: free alternative education, documentaries, star jelly, sidereal sounds, science & arts collaborations that reunite all those passionate about space exploration irrespective of age, gender, sexual orientation, color of the skin or species, be they SF lovers or not and all those curious in the origins and the history of the universe. Since 2006 cozzzzzzzzzzzzzzmonautica carries you gently drifting imaginary flight trough the universe and spins a lullaby that will accompany every space launch towards exo-planets, black holes and distant galaxies. cozzzzzzzzzzzzmonautica builds and imagines homemade spaceships in museums, homes, clinics, astronomical observatories and other welcoming spaces. cozzzzzzzzzzzzzzzmonautica doesn’t support the exploitation of extraterrestrial raw materials or the forced terraformation of other worlds. cozzzzzzzzzzzzzzzmonautica maintains here on earth the cosmic frisson and the thirst for knowledge with the gaze towards the starry sky of the night, in the midst of cities where blinded by electric light, we forget that we are somewhere in Orion, one of the arms of the Milky Way galaxy.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

International Network for Neuroaesthetics

Stimulating research on the biological basis of aesthetics

medievalfragments

Turning Over a New Leaf

Molecular Love (and other facts of life)

the nitty gritty science of sex and reproduction

Francis Young

Just another WordPress.com site

Dreams of a New World

Collecting dreams through a time of tribulation

AstroBiological

The Universe in plain human.

Solarpunk Anarchist

Imagining and Building Better Worlds

Farming Pathogens

Disease in a world of our own making

Michael Roberts Blog

blogging from a marxist economist

Who's Out There?

Panning the murky old print stream for the odd glimmering nugget

Fractal Ontology

refracting theory: politics, cybernetics, philosophy

Mircea Nanu-Muntean

Gândurile mele....

Moshul SF

Blogul EXPLORATORII LUMII DE MÂINE

International Speculative Fiction

Short stories, articles, interviews and much more...

Biblioteca lui Liviu

Fostul blog FanSF

...

Top pop

TimeSpace Warps

time machine // database // travel guide

Auxiliary Memory

Things I want to remember - James Wallace Harris

Xeno Swarm

Multiple Estrangements in Philosophy and Science Fiction

Musicophilia

Madly In Love With Sound

Pre

exerciții de epistemologie eretică și alte aventuri speculative

gnOme

anonyma, pseudepigrapha, apocrypha

International Network for Neuroaesthetics

Stimulating research on the biological basis of aesthetics

medievalfragments

Turning Over a New Leaf

Molecular Love (and other facts of life)

the nitty gritty science of sex and reproduction

Francis Young

Just another WordPress.com site

Dreams of a New World

Collecting dreams through a time of tribulation

AstroBiological

The Universe in plain human.

Solarpunk Anarchist

Imagining and Building Better Worlds

Farming Pathogens

Disease in a world of our own making

Michael Roberts Blog

blogging from a marxist economist

Who's Out There?

Panning the murky old print stream for the odd glimmering nugget

Fractal Ontology

refracting theory: politics, cybernetics, philosophy

Mircea Nanu-Muntean

Gândurile mele....

Moshul SF

Blogul EXPLORATORII LUMII DE MÂINE

International Speculative Fiction

Short stories, articles, interviews and much more...

Biblioteca lui Liviu

Fostul blog FanSF

...

Top pop

TimeSpace Warps

time machine // database // travel guide

Auxiliary Memory

Things I want to remember - James Wallace Harris

Xeno Swarm

Multiple Estrangements in Philosophy and Science Fiction

Musicophilia

Madly In Love With Sound

Pre

exerciții de epistemologie eretică și alte aventuri speculative

gnOme

anonyma, pseudepigrapha, apocrypha

melliferopolis2019.wordpress.com/

Honeybees in Urban Environments

Abandoned Kansai

All abandoned: Chernobyl / Pripyat, Nara Dreamland, Anti-Zombie Fortress, Japanese Sex Museum - and many, many more! Plus: North Korea Special - 2 trips, 16 days / 14 nights! As seen on CNN...

MentatJack

sff book reviews and subversive ontology

Footnotes2Plato

"The safest general characterization of the philosophical tradition is that it consists of a series of footnotes to Plato." —Alfred North Whitehead

_o_megatiron

h i v v v e m i n d f u l n e s s

Complete Lies.

because everyone loves complete lies.

DEONTOLOGISTICS

Researching the Demands of Thought

enemyindustry

philosophy at the edge of the human

Occult Philosophy

Hermeneutical Essays

%d bloggers like this: